Första Stockholm Marathon, 4 augusti 1979


4 min 59 sek.