Bilder från loppet
Foto: Magnus Fröderberg och DECA Text & Bild