adidas Stockholm Marathons bana 

Banan är 42 195 meter lång, och kontrollmätt enligt de regler som Svenska Friidrotts­förbundet och Internationella friidrottsförbundet fastställt. Kontrollmätningen är utförd under augusti/september 2021 av förbundets banmätare Mikael Hill från Stockholm. Varje kilometer är markerad med en tydlig skylt. Du hittar en mer detaljerad beskrivning av banan nedan.

BANKARTA 2022

BANPROFIL

BANAN KILOMETER FÖR KILOMETER

1–5 KILOMETER

1. Lidingövägen – Valhallavägen/Odengatan
Med adrenalinet i topp startar vi i år ett par hundra meter längre ner på breda Lidingövägen, intill Östermalms IP. Vi rundar Stadion, där målet hägrar om knappt 42 kilometer. Det gäller att inte svänga vänster av gammal ohejdad vana, utan ta höger in på Valhallavägen med sikte mot Odengatan.
Lägg märke till: Lidingövägen hette förr Ropstensvägen, då den gick från Ropstens färjeläge (mot Lidingö) till tullen där dagens Karlaplan är beläget.

2. Odengatan – Odenplan
En härlig nedförsbacke nedför Odengatan fram till korsningen med Sveavägen, där man kan blicka upp mot Odenplan. Vid bra väder är det här en sträcka där det finns gott om stöd från de otaliga uteserveringarna.
Lägg märke till: Ta ett djupt och inspirerande andetag vid Gunnar Asplunds Stadsbibliotek på vår vänstra sida. Det är en världsberömd byggnad som markerar slutpunkten på den klassicistiska epoken. Cylindertoppen på den rektangulära roten påminner om barns lek med klossar!

3. Odenplan – St Eriksgatan
Den tuffa uppförsbacken planar ut vid Odenplan. Det är dags att skära igenom hipstriga Vasastan där vintagebutikerna avlöser varandra i lika hög fart som ditt skägg hinner fladdra. Här springer vi Odengatan ända fram till St Eriksplan.
Lägg märke till: Vid invigningen av Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan, 1906, närvarade en prins, en prinsessa, en ärkebiskop och åtta kyrkoherdar. För två år sedan öppnades kyrkan upp igen efter en omfattande renovering.

4. St Eriksgatan – Inedalsgatan
Efter Sankt Eriksbron över till Kungsholmen där vi kan blicka på Sportpalatset med den gamla Abba-studion till vänster väntar en härlig skjuts på sex-sju procents lutning ner till Kungsholms Strand. Alla har väl övat på effektiv nedförslöpning?
Lägg märke till: Vi springer bara 100 meter, och det lätt nerför, på Fleminggatan som under flera decennier sprangs i sin fulla prakt åt andra hållet. Det var inte mångas favoritsträcka på andra varvet 37 kilometer in på loppet.

5. Inedalsgatan – Kungsholms strand
Den sköna, flacka, löpningen längs med vattnet, mittemot kadetterna på Karlbergs slott, följs av den lätt böljande Hornsbergs Strand.
Lägg märke till: Backen ner till vattnet var obebyggd fram till för hundra år sen. På tioöresängen betade getterna och ner till vattnet gick arbetarna på vägen till Atlas mittemot med vevfärjan.

6-10 KILOMETER

6. Hornsbergs Strand – Franzéngatan
Den sjätte kilometern är härligt böljande. Här övergår Kungsholms strand till Hornsbergs strand. Vi viker av från Hornsbergs strand och springer uppför Nordenflychtsvägen och nerför Franzéngatan innan vi kommer fram till Lindhagensgatan.
Lägg märke till: Vattenstråket som vi följer under ett par kilometer bär fem namn och korsas av sju broar. Det går utmärkt att såväl springa som paddla runt Kungsholmen.

7. Lindhagensgatan
En jungfrulig sträcka som Stockholm Halvmarathonlöparna är välbekanta med. Lindhagensgatan är en rak allé med lätt motlut hela vägen fram till Lindhagensplan.
Lägg märke till: Albert Lindhagen var mannen som planerade Stockholms omvandling från fattig kåkstad till reglerad storstad. Lindhagenplanen 1866 byggde på långa esplanader mot naturen. Bland (de orealiserade) förslagen fanns att Sveavägen skulle bli 70 meter bred och gå från Brunnsviken till Gustav Adolfs Torg.

8. Lindhagensgatan – Rålambshovsleden
Efter att ha rundat Lindhagensplan kommer vi in på välbekanta vägar, ståtliga Norr Mälarstrand längs med Rålambshovsparken.
Lägg märke till: Friherre Åke Rålamb arrenderade området där parken ligger i början på 1700-talet, men trots att han vräktes fick han namnge parken.

9. Rålambshovsleden– Norr Mälarstrand
Paradgatan mot Stadshuset löper längs med Riddarfjärden. Inga skraltiga kajutor tillåts angöra Norr Mälarstrands bryggor. Blåser det motvind? Låt andra stå i fören!
Lägg märke till: Det var här som de första bostadshusen byggdes på Kungsholmen efter att munkarna trängts ut. Längst bort tronar Ragnar Östbergs juvelsmycke till Stadshus. Det byggdes med omsorg. Tegelstenarna är handgjorda kopior av de stenar som det nedbrunna slottet Tre Kronor byggdes med. De Tre Kronorna, Stockholms symbol, pryder också Stadshustornets topp.

10. Norr Mälarstrand – Vasabron
Vi lämnar Kungsholmen för Norrmalm över Stadshusbron till Tegelbacken, trafikkomplexet besjungen av såväl Olle Adolphson som Kent. Tegelbacken är en av de få rytmbrytarna på en annars rekordsnabb första mil.
Lägg märke till: Det nuvarande Operahuset på Gustav Adolfs Torg hade en föregångare vars rivning 1892 har betecknats som ett av de största misstagen i Stockholms byggnadshistoria.

11–15 KILOMETER

11. Vasabron – Kungsträdgården
En sväng in till Gamla Stan över Vasabron och tillbaks över Norrbro till Gustav Adolfs Torg medan man renoverar Rosenbad. Den högkulturella biten från Operan till Dramaten passerar genom desto mer folkliga Kungsträdgården, källa till ökad adrenalinhalt. Den stimmiga publiken, storstadens höga puls – det är en majestätisk känsla att forsa fram!
Lägg märke till: Kungsträdgården är stadens äldsta park, förmodligen anlagd som kålodling på 1400-talet. Det var länge en lustgård omgärdad av murar. Dessa revs först i slutet på 1700-talet och allmänheten fick tillträde till den kungliga marken.

12. Strömgatan – Strandvägen
Efter en ny runda kring riksdagskvarteren, över Vasa- och Norrbron, kommer vi in på Strömgatan och ratar Kungsan. Vi fortsätter rakt fram mot Grand Hotel och tar den lilla backen över Stallgatan ut till Nybroviken.
Lägg märke till: Den som ställer sig vid Strömbron kan alltså se löpare komma från tre håll, efter ca 11, 24 och 38 kilometer.

13. Strandvägen – Narvavägen
Likt tvåans gamla spårvagn har vi tagit oss från Stadshuset till Djurgårdsbron på vår väg mot Karlaplan. Får vi presentera den nya utmaningen? Narvavägen är nästan 600 meter uppförsbacke med ett par, tre procents lutning. Det är en perfekt plats att träna backe i under våren! I synnerhet som vi ska återvända hit efter fyra mils löpning.
Lägg märke till: Strama Fältöversten, mellan Karlaplan och Valhallavägen, tillkom i början på 70-talet på den tidigare ”gropen”, som var rena kåkstaden. Karlaplan är inspirerad av Place d’Étoile i Paris och är navet för fem gator. Här låg förut Hökens Port på vars andra sida öppnades Yttersta Mörkret. I hörnet av Narvavägen och Karlavägen blickade Strindberg ut över vidderna, det som återstod av Ladugårdslandet.

14. Narvavägen – Karlavägen
Vi rundar Karlaplan och springer högervarv i år till Karlavägen, den gamla landsvägen som bland annat hetat Gröna Gatan. Den omvandlades till praktfull esplanad i samband med att Albert Lindhagen ritade om Stockholm 1866 och blev klar 1890. Ta dig tid att beundra det 20-tal skulpturer som finns uppförda längs med gatan, som ”Exalterad Torso”, ”Levande Malm” och ”En Inre Ledning”.
Lägg märke till: Humlegården, som öppnar sig på vår vänstra sida i slutet på denna kilometer, var Gustaf II Adolfs köksträdgård. Kor leddes fram till 1800-talets slut på Karlavägen till sommarbete på Gärdet. Lungsjuka kom för att dricka direkt från spenarna. Det kallades ”mjölkbrunn”.

15. Karlavägen – Valhallavägen
Vi svänger upp till Sturegatan när vi kommer till Humlegårdens topp. Backen upp till Valhallavägen för oss mot Stadion som alltså passeras efter en tredjedel av loppet. Vi faller inte för frestelsen att bryta om vi är trötta och bär på negativa tankar. Alla har svackor under ett maratonlopp. Vi betar av sträcka för sträcka. Närmast fokus är Gärdet, i änden av Valhalla.
Lägg märke till: Fram till mitten av 1700-talet var Norra Djurgården på vår vänstra sida inhägnat med staket med grindvakter, hovjägmästare och skogsvakter. Nu är det ett underbart strövområde som gjord för mjuka långpass. Nya Musikhögskolan har uppstått mittemot Stadion. Det är världens näst äldsta med anor från 1771. Här har man fostrat såväl Jussi Björling som Malena Ernman, Birgit Nilsson och Peter Jöback!

16–22 KILOMETER

16. Valhallavägen – Gärdet
Den gamla inledande delen av maratonbanan, som nu kommer efter 15 kilometer, sluttar lite snällt ner för hela Valhallavägen. Här kan man spara energi, men samtidigt tjäna på att hålla en aning högre snitt än under hela loppet.
Lägg märke till: I Gustav Adolfsparken mellan Valhalla- och Karlavägen genomfördes de första internationella löpartävlingarna 1891. Dicksonpokalen erövrades av den som vann de 1609 kuperade meterna på en trekantig bana på mindre än fem minuter.

17. Gärdet – Diplomatstaden
Högersvängen från Valhallavägen in på Oxenstiernsgatan leder först till en liten backe upp mot Radiohuset, men sen rinner det ner ordentligt på vägen mot Berwaldhallen.
Lägg märke till: Nu flyter vi fram på klassisk mark, Östermalms vagga. I begynnelsen låg här Vädla by, men på 1400-talet anlades en kungsladugård. Länge kallade man det blivande Östermalm för Ladugårdslandet. Kor betade på fälten och svin bökade på åkrarna, fjärran från dagens ambassadpalats i Diplomatstaden.

18. Djurgårdsbrunnsvägen
En tämligen flack sträcka, som dock kan vara utsatt för vinden eftersom Gärdet breder ut sig på vänster sida och Djurgårdsbrunnskanalen på höger.
Lägg märke till: Ladugårdsgärdet var ett exercisfält, i synnerhet under Karl XIV Johans regeringsår i början av 1800-talet. Fältet har krympt med åren, främst på 1930-talet då bostadshus började uppföras. 155 meter höga Kaknästornet bjuder på Stockholms bästa vyer, men när man springer nedanför är det lätt att missa tornet! Och vad är väl 155 meter? Vi ska springa 262 gånger längre!

19. Djurgårdsbrunnsvägen – Manillavägen
Väldigt lättsprunget är det ner till Djurgårdsbrunnsbron – ännu ett tillfälle att sträcka ut stegen. Ute på Djurgården blir det jobbigare. Här väntar den långa sega backen med tre procents lutning upp mot Manillahemmet, som följs av en kortare men brantare utförslöpa. Nu får vi kämpa för att bibehålla en harmonisk löprytm.
Lägg märke till: Djurgårdsbrunnskanalen grävdes fram 1834. Den gamla farleden hade tidigare pålats igen, för att hindra skepp från att smita förbi tullen vid Blockhusudden. Väl över bron passerar vi på några hundra meters avstånd Gröndal, Gustaf Frödings sista bostad, på vår vänstra sida.

20-22. Djurgårdsvägen
Efter att ha rundat italienska ambassaden vid Oakhill (lyckligtvis på dess nedre sida) planar vägen ut igen. Nu slipper vi uppförsbackar ända fram till Slussen! Men först springer vi förbi ännu en pampig tegelbyggnad på vår vänstra sida, Nordiska Museet på Lejonslätten, innan vi lämnar Djurgården.
Lägg märke till: Halvvägs in i loppet passerar vi Skansen. Artur Hazelius idé om ett friluftsmuseum började med några vaxdockor (som föreställde allmogeliv) och växte successivt från enstaka typiska svenska stugor till hela gårdsmiljöer. Här ryms också en djurpark med huvudsakligen nordiska djur. Skansen har fått efterföljare i många andra länder.

23–27 KILOMETER

23. Djurgårdsvägen – Strandvägen
Det lätta avsnittet kommer precis rätt, när vi har halva loppet kvar kan det börja kännas tungt och målet avlägset. Tänk då på att krafterna kan återkomma. En mara består av både toppar och dalar. Och strax tätnar publikleden igen!
Lägg märke till: Här på Valdemarsöns (som Djurgården förr kallades) nordvästra udde anlade Johan III en djurgård. Favoritnöjet på 1600-talet var att hetsa djur mot varandra.

24. Strandvägen – Södra Blasieholmsvägen
Vi är på väg rakt in till Stockholms hjärta, åskådarna blir fler samtidigt som det kan bli löpartåg åt båda hållen över Strandvägen, beroende på vilken fart man håller. Den nya sträckningen tar oss runt Nybroviken och en längre bit ut på Blasieholmen, över Hovslagargatan och Södra Blasieholmskajen.
Lägg märke till: Grand Hotel – börja inte springa österut, som bronsgjutne Karl XII pekar mot med nedfälld värja. Statyn sattes upp 1868 bland kravaller och då hade vi inte börjat planera maratonsträckan.

25. Blasieholmen – Skeppsbron
Hur många maratonlopp passerar levande slott? Vi gör det mitt på vår 25:e kilometer, där det har funnits slott i över åtta sekler. Det nuvarande är inte ens 300 år och har 660 fönster på sina 1430 rum.
Lägg märke till: Efter branden våren 1697 lyckades slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. rita det nya slottet på sex veckor. Han trodde att det skulle kunna byggas på sju år, men det tog 57 delvis på grund av Karl XII:s alla kostsamma krig.

26. Skeppsbron – Hornsgatan
En nätt stigning på åtta procent under 250 meter tar oss från Slussen upp till Hornsgatan, via Stockholms nya landmärke Guldbron. Håll blicken uppe och korta ner stegen. Jaga varken medlöpare eller pulsen. Väl framme vid Bysistorget, om ett par hundra meter, ska vi ner till vattnet igen.
Lägg märke till: Den första slussen byggdes av holländare på 1600-talet och smordes med smör. Sentida efterföljare ritades av epokernas främsta svenska ingenjörer, Christoffer Polhem på 1700-talet och Nils Ericsson seklet därpå. Nu byggs den femte generationens sluss. Det har alltid varit gott om krogar kring Slussen. Vem saknar inte klassikerna Fläskoset och Mässingstången?

27. Hornsgatan – Söder Mälarstrand
Missa inte att ta till höger in på Torkel Knutssongatan och få den långa nedförsbacken till Söder Mälarstrand och Riddarfjärden som ger tillbaks alla höjdmeter.
Lägg märke till: Münchenbryggeriet på vår vänstra sida växte snabbt med den första ångmaskinen och tillgång av is i Riddarfjärden. Bryggeriet flyttade i början på 70-talet och lokalerna blev viktiga för den svenska proggmusikens framväxt.

28–32 KILOMETER

28. Söder Mälarstrand – Stadsgården
Närmaste havskontakten på hela loppet på den här nya kajsträckan där vi springer längs med Franska Bukten och in på Stadsgårdshamnen. Här ligger The Musical K med extra högt tryck.
Lägg märke till: Över bergen höger om oss klättrar Katarinahissen och den inte längre fungerande Stadsgårdshissen, som kostade sju öre att åka.

29. Stadsgården – Folkungagatan
Vi vänder vid Tegelvikshamnen, som minner om att det en gång här fanns en vik från Saltsjön. Den fylldes igen på 30-talet för att bygga Stadsgården.
Lägg märke till: En av de bästa utsiktsplatserna på hela banan och i Stockholm är uppe på Fåfängan, på Söders östra spets varifrån man förr bevakade Stockholms inlopp.

30. Folkungagatan
En tapper stigning avslutar vår tredje mil i riktning WeFo (West of Folkungagatan). Ja, vi har alltså äntrat hipsternas SoFo, som det heter på mäklarsvenska, och passerar minst tre nedlagda biografer, men desto fler biodynamiska skägg.
Lägg märke till: På mindre än 1500 meter kantas banan av runt 30 restauranger likväl som en av våra 17 energistationer.

31. Folkungagatan – Hornsgatan
Här pumpar Söders hjärta allt hårdare. Ett par svängar mitt i Bajenland, in och ut på Götgatan förbi Medborgarplatsen och ner en kort stund i Söderledstunneln.

32. Hornsgatan – Lundagatan
Strax börjar loppet i och med att det är dags för den sista milen. Den nedre delen av Hornsgatan är flack, så hämta andan för vi ska upp för några pucklar till.
Lägg märke till: Bellman ska ha suttit häktad på Gamla Bysis (på vår högra sida efter att vi blivit ensamma på Hornsgatan), i väntan på att någon löste ut hans skulder.

33–37 KILOMETER

33. Lundagatan – Högalidsparken
När vi lämnar Zinkensdamm bakom oss och fortsätter vänster in på Lundagatan väntar en ny backe upp till en av banans högsta punkter innan en rejäl nedförsbacke tar oss mot Högalidsparken.
Lägg märke till: Högalidskyrkan är ritad av Ivar Tengbom som senare även stod bakom Konserthuset. De 84 meter höga dubbeltornen syns från stora delar av Stockholm – ett bra riktmärke för den som lätt springer vilse.

34 Högalidsparken – Västerbron
Banans kanske mest utmanande parti som vi alla älskar att hata. Såväl vägen upp från Söder som backen ner till Kungsholmen kan sätta käppar i hjulen. Ös inte på uppför eftersom det kostar alltför mycket energi. Rulla lätt nerför utan att vare sig bromsa eller klampa sönder låren.
Lägg märke till: Västerbron bjuder på en av Stockholms vackraste vyer. Till höger ligger Riddarfjärden med Stadshusets silhuett och Riddarholmen som minne av stadens första glansperiod. Till vänster, bortom Långholmens grönska, drar den oromantiska Essingeleden över Mälaren. Vattnen är fyllda av båtar av alla de slag.

35 Västerbron – Rålambshovsparken
Konsten att klara av långlopp består i att försöka hålla en så jämn ansträngningsnivå som möjligt. Efter att ha låtit andra rusa på uppför, kan du nu lugnt hala in dem igen genom att sträcka ut på stegen. Träna i förväg på att landa lätt i branta nedförsbackar annars kan du få problem med låren mot slutet av loppet.
Lägg märke till: Vi är nu tillbaks på Kungsholmen över 25 kilometer efter att vi lämnade ön vid Stadshuset och återförenas på samma sträcka när vi har rundat Rålambshovsskolan.

36 Rålambshovsparken – Norr Mälarstrand
Se 8.

37. Norr Mälarstrand – Stadshuset
Se 9.

38–42 KILOMETER

38. Stadshuset – Strömgatan
Se 10.

39. Strömgatan – Strandvägen
Se 12.

40. Strandvägen – Narvavägen
Se 13.

41. Narvavägen – Karlavägen
Se 14.

42. Karlavägen – Stadion
Sista kilometern börjar segt med motlutet på Sturegatan, men den olympiska avslutningen inne på publikfyllda Stockholms Stadion är gloriös. Det målet är värt hela resan, såväl de 42 kilometer som burit dit på tävlingsdagen, som alla träningsmil som våra ben avverkat på vägen till Stockholm Marathon. Vi gör om det nästa år igen, eller hur?
Lägg märke till: Stadion byggdes till 1912 års olympiska spel. Dessförinnan låg Idrottsparken på samma plats. Stadion är den friidrottsarena i världen där flest världsrekord, 83 för att vara exakt, har slagits genom tiderna. Den internationella stortävlingen Bauhaus-Galan fyller Stadion.

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps